logo NVR

Colofon

Dit magazine is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR.

Contactgegevens

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR
Horapark
Bennekomseweg 43, 6717 LL  Ede
T 0317 415 030
E info@rentmeesternvr.nl
I www.rentmeesternvr.nl

Redactie

Andreas Dijkhuis, Corry Klunder, Geert van Duinhoven, Florien Kuijper, Lotty Nijhuis, Iris Roggema, Sofia Opfer, Martine Arts, Rob Janmaat

Productie en vormgeving

Florien Kuijper en Annemarie Wijmenga, Communicatiebureau de Lynx, Wageningen

Fotografie

De afbeeldingen in deze publicatie komen uit de beeldbanken Unsplash, Pexels, Free Images, Pixabay en uit eigen archief, tenzij anders aangegeven. 

Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks blijven fouten mogelijk. De vormgevers en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen gebaseerd op deze informatie.