INHOUD

NVR

MAGAZINE

2021

INHOUD

NVR

MAGAZINE

2021

Voorwoord

Rentmeesters en studenten verenigen zich voor innovatie

Met de Omgevingswet verandert ook het onteigeningsrecht

Jacques Sluysmans bereidt rentmeesters voor op nieuwe procedures

In stapjes op weg naar een meer duurzame landbouw

De rol van rentmeesters in de landbouwtransitie

De lessen van Vinex

Column

Geef ruimte aan niets-doen beheer

Ethiek is meer dan een ‘extraatje’ voor rentmeesters

PROFIELEN

      Rentmeesters NVR

Scheidslijn stad en platteland bestaat alleen nog in regelgeving

Soft skills onder stroom

Hoe mensenkennis eraan bijdraagt dat de natuur kan winnen

Stelling & Reactie

Taxatie een wetenschap?

Kennisdeling binnen de NVR: zo doen we dat!

PROFIELEN

      Rentmeesters NVR

AGRIMETER

Digitaal platform wil datadeling stimuleren

Jaarverslag

2020