Kennis delen binnen de NVR:

zo doen we dat

Kijk van het bestuur op… kennisdeling

Kennisdeling is één van de belangrijke pijlers binnen de vereniging NVR, omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van ons keurmerk. Kennis helpt de Rentmeesters NVR en de opdrachtgevers vooruit én maakt de NVR als vereniging sterker.

Voor het stimuleren van kennisdeling binnen de NVR is het noodzakelijk dat alle leden gemakkelijk toegang hebben tot de informatie die voor hen op dat moment van belang is. De NVR voorziet hierin door het organiseren en faciliteren van kennisbijeenkomsten. Denk aan de kringbijeenkomsten en de NVR-cursustweedaagse. Dit zijn waardevolle samenkomsten voor het netwerk en het kennisniveau van ons allemaal. Ook werkt de NVR aan kennisdeling met stakeholders. Dit draagt allemaal bij aan de verruiming van onze blik.

Om kennisdeling nog meer te stimuleren, startte de NVR in 2020 het verenigingsproject ‘Circulaire Delta’. Een essentieel onderdeel van Circulaire Delta is: allerlei nieuwe vormen van kennisdeling faciliteren. Zowel onderling als met relevante partijen in het veld. 

De eerste voorbeelden hiervan zijn nu zichtbaar, zoals het aanbod van webinars en digitale bijeenkomsten door de NVR. Op dit moment kijken we nog naar andere interessante vormen, zoals podcasts en meer inzet van social media.

Wat alle ‘vertrouwde’ en ‘nieuwe’ vormen in ieder geval met elkaar gemeen hebben: de NVR stemt de thema’s en onderwerpen af op de specifieke wensen van de leden. Want elke Rentmeester NVR heeft weer een andere behoefte. Eén ding is zeker: elkaar blijven ontmoeten om kennis uit te wisselen is en blijft essentieel voor de vereniging. Of dit nu online, of in het echt is.

In dit artikel ontdekt u verschillende voorbeelden over interne kennisdeling binnen de NVR.

PS: kennis delen in een veranderende wereld, hoe doen we dat? Bekijk de video in ons jaarverslag >>

Kringgesprek: 
kennis delen in de de kringen van de NVR

Als Rentmeester NVR krijg je te maken met de meest uiteenlopende onderwerpen. Het uitgangspunt van de kringen is: je kunt als Rentmeester NVR niet van alle thema’s op de hoogte zijn, maar je kunt je wel laten informeren door collega-rentmeesters. Elke keer zelf opnieuw ‘het wiel uitvinden’? Dat hoeft niet als je lid bent van de NVR. 

Kringbijeenkomst Noord

Alle Rentmeesters NVR worden automatisch lid van één van de vijf ‘kringen’ van de NVR: Noord, Oost, Zuid, West of Midden. De focus van deze kringen ligt op kennisdeling en netwerken. Zo’n vier keer per jaar organiseert elke kring een kringbijeenkomst of excursie. Tijdens deze bijeenkomsten licht een lid of externe spreker een actueel onderwerp uit. Ook is er ruimte voor een ‘rondje langs de velden’. Hierbij brengen leden casussen, ervaringen en vragen in.

Renske Breevoort, lid van kring Midden: “Tijdens de bijeenkomsten ontmoeten de Rentmeesters NVR elkaar. Je ziet dat men elkaar opzoekt om nog even een zaak te doen of om een-op-een met elkaar te spreken over werkgerelateerde onderwerpen. Die gesprekken over het werk zijn zeer waardevol. Hierdoor ontdek je met welke thema’s iemand zich bezighoudt. Zo weet je bij vragen bij wie je informatie kunt inwinnen of met wie je van gedachten kunt wisselen. 

Het feit dat je elkaar al kent, verlaagt de drempel om iemand even op te bellen of om op diegene af te stappen.”

Kennisdeling: 
van oudsher van groot belang

Zonder kennisdeling geen vereniging. Van oudsher kunnen leden hun kennis bijspijkeren tijdens verschillende bijeenkomsten, ieder jaar weer. Het zijn dagen die bol staan van netwerken, delen en ervaren in een besloten, vertrouwelijke sfeer. Daardoor durven deelnemers in alle openheid met elkaar te delen en ontstaat er een fijne wisselwerking.

We lichten graag enkele ‘blijvertjes’ uit:

NVR-cursustweedaagse

De NVR-cursustweedaagse: ondertussen een bekend begrip in rentmeestersland. Afgelopen jaar was alweer de negende editie. Losse cursussen zijn geclusterd tot twee uitnodigende dagen op één locatie. Leden van de NVR behalen er punten binnen hun verplichte Permanente Educatie. Ook zijn er cursussen waar de rentmeesters externe punten halen, zoals voor VastgoedCert.

De cursustweedaagse en andere opleidingsdagen worden georganiseerd door de Commissie Opleiding. Deze bestaat uit Bureaumedewerkers én uit leden. Het grote voordeel hiervan? Leden weten precies wat er speelt binnen het werkveld. Zo zorgen ze voor een interessant aanbod dat goed en actueel aansluit op de behoeften van de Rentmeesters NVR.

Kennis delen met stakeholders

logo themadag Landelijk Vastgoed

Themadag landelijk vastgoed

Alweer 21 jaar een succes: de Themadag Landelijk Vastgoed. Dit kennisevenement wordt georganiseerd door de NVR en verschillende stakeholders. Deze dag stond eerst bekend als ‘Landelijke Discussiedag’. Landelijk vastgoedadviseurs (rentmeesters, taxateurs en makelaars) doen kennis op over actualiteiten in het landelijk gebied en er is volop gelegenheid voor netwerken.

Beheerdersdag

De NVR is ook betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Beheerdersdag. Hier komen gemiddeld 600 deelnemers op af. Rentmeesters NVR delen hun kennis met beheerders van bos, natuur en landschap . Zij krijgen daarmee een bredere kijk op hun eigen werk als beheerder.

netwerkbijeenkomsten

Eveneens organiseert de NVR verschillende jaarlijks terugkerende (online) netwerkbijeenkomsten. Onder meer in samenwerking met aanverwante beroepsgroepen, zoals het notariaat, de advocatuur en de agrarische accountancy en de Federatie Particulier Grondbezit.

De vereniging en de leden weten hoe belangrijk het is om in verbinding te staan met de wereld om hen heen en actief te zijn in verschillende netwerken. Daarom zijn veel van onze leden bestuurlijk actief binnen allerlei organisaties. Zo is lid Jos Ebbers de kersverse voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk van de makelaarsvereniging NVM. Weten waar onze leden in 2020 actief waren? Kijk in ons jaarverslag >>

Kennisdeling: 
in een nieuw jasje

Het vak van de Rentmeester NVR blijft zich doorontwikkelen. Daar horen ook nieuwe vormen van kennisdeling bij. De NVR juicht dit van harte toe. Zo organiseren de kringen naast fysieke bijeenkomsten nu ook hybride of volledig digitale bijeenkomsten.

En er is meer!

In beeld

Wat?

NVR-webinar: bedrijfsopvolging in de familiesfeer

 

Wanneer? 

Dinsdag 6 juli, 15.30 – 17.00 uur

 

Waarom kijken?
De sociaal-emotionele aspecten van bedrijfsopvolging: welke rol kan een adviseur daarin spelen? Ontdek meer in het rondetafelgesprek waarin we samen ervaringen en casuïstiek delen.

 

Meer info en aanmelden
Kijk op de website van de NVR en meld u direct aan.

De luisterhoek

Wat?

Rentmeester Podcast

 

Waarom luisteren?  
Wilt u weten wat een rentmeester nu eigenlijk doet? En met welke thema’s de rentmeester zich bezighoudt? Luister dan naar deze podcastserie van de NVR en blijf zo op de hoogte van wat speelt in úw leefomgeving.

 

Voor wie interessant?
Rentmeesters NVR, rentmeesters in spe en alle andere geïnteresseerden.

 

Meer info
Bekijk de trailer >>

NVR: so social

Begin mei 2021 mocht de NVR 1.000 mensen ‘goedemorgen’ wensen, want op die dag hadden wij 1.000 volgers op onze NVR-pagina op LinkedIn. Een ‘bijzonder sociale’ mijlpaal. Het afgelopen jaar is de interesse in onze pagina flink gegroeid. In één jaar tijd hebben we maar liefst 37% meer volgers mogen verwelkomen.

Het overgrote deel van de NVR-leden volgt deze pagina. Rond 20% van onze volgers is zelf geen rentmeester, maar werkt hiermee wel samen. Daarnaast heeft bijna een derde van de volgers interesse in het mooie vak van rentmeester. Via LinkedIn kunnen we hen hier natuurlijk genoeg over informeren.

 

Volg ons ook op LinkedIn en blijf op de hoogte.

Nieuw kantoor NVR verleidt…

tot samenwerking en kennisuitwisseling

De NVR is verhuisd! Eind april 2021 hebben we onze intrek genomen in een kantoor op het vernieuwde Horapark in Ede. Een prachtige locatie in een bosrijke omgeving.

Locatie weerspiegelt waar NVR voor staat

Directeur Andreas Dijkhuis: “Het is een geweldig pand op een locatie die past bij de NVR. De terreinen waarop de NVR werkzaam is, zie je direct terug als je hier om je heen kijkt. De natuur, Landgoed Hoekelum, de nieuwbouwwijk op het oude fabrieksterrein ENKA: je vindt het allemaal op wandelafstand.”

Nodigt uit tot contact

Het gedeelde kantoorpand is geheel gemoderniseerd. Dijkhuis: “In dit pand hebben we alle flexibele faciliteiten om de leden op maat te bedienen. We worden bovendien omringd door organisaties die we ook tegenkomen in het veld. Denk aan de Federatie Particulier Grondbezit en de Unie van Bosgroepen. In de gezamenlijke, open ruimtes kom je gemakkelijk in contact met elkaar. 

 Zo profiteer je van korte lijnen in een frisse en duurzame werkomgeving. Dit verleidt ons ongetwijfeld tot nieuwe, creatieve plannen.”     

Bezoekadres Bureau NVR: Bennekomseweg 43, Ede.

Kennisdeling binnende NVR: zo doen we dat

Kijk van het bestuur op... kennisdeling

Kennisdeling is één van de belangrijke pijlers binnen de vereniging NVR, omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van ons keurmerk. Kennis helpt de Rentmeesters NVR en de opdrachtgevers vooruit én maakt de NVR als vereniging sterker.

Kennisdeling is één van de belangrijke pijlers binnen de vereniging NVR, omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van ons keurmerk. Kennis helpt de Rentmeesters NVR en de opdrachtgevers vooruit én maakt de NVR als vereniging sterker.

 

Voor het stimuleren van kennisdeling binnen de NVR is het noodzakelijk dat alle leden gemakkelijk toegang hebben tot de informatie die voor hen op dat moment van belang is. De NVR voorziet hierin door het organiseren en faciliteren van kennisbijeenkomsten. Denk aan de kringbijeenkomsten en de NVR-cursustweedaagse. Dit zijn waardevolle samenkomsten voor het netwerk en het kennisniveau van ons allemaal. Ook werkt de NVR aan kennisdeling met stakeholders. Dit draagt allemaal bij aan de verruiming van onze blik.

 

Om kennisdeling nog meer te stimuleren, startte de NVR in 2020 het verenigingsproject ‘Circulaire Delta’. Een essentieel onderdeel van Circulaire Delta is: allerlei nieuwe vormen van kennisdeling faciliteren. Zowel onderling als met relevante partijen in het veld. De eerste voorbeelden hiervan zijn nu zichtbaar, zoals het aanbod van webinars en digitale bijeenkomsten door de NVR. Op dit moment kijken we nog naar andere interessante vormen, zoals podcasts en meer inzet van social media.

 

Wat alle ‘vertrouwde’ en ‘nieuwe’ vormen in ieder geval met elkaar gemeen hebben: de NVR stemt de thema’s en onderwerpen af op de specifieke wensen van de leden. Want elke Rentmeester NVR heeft weer een andere behoefte. Eén ding is zeker: elkaar blijven ontmoeten om kennis uit te wisselen is en blijft essentieel voor de vereniging. Of dit nu online, of in het echt is.

 

In dit artikel ontdekt u verschillende voorbeelden over interne kennisdeling binnen de NVR

Kennis delen in een veranderende wereld, hoe doen we dat?

Bekijk de video in ons jaarverslag >>

Kringgsprek : kennis delen in de kringen van de NVR

Als Rentmeester NVR krijg je te maken met de meest uiteenlopende onderwerpen. Het uitgangspunt van de kringen is: je kunt als Rentmeester NVR niet van alle thema’s op de hoogte zijn, maar je kunt je wel laten informeren door collega-rentmeesters. Elke keer zelf opnieuw ‘het wiel uitvinden’? Dat hoeft niet als je lid bent van de NVR.

Alle Rentmeesters NVR worden automatisch lid van één van de vijf ‘kringen’ van de NVR: Noord, Oost, Zuid, West of Midden. De focus van deze kringen ligt op kennisdeling en netwerken. Zo’n vier keer per jaar organiseert elke kring een kringbijeenkomst of excursie. Tijdens deze bijeenkomsten licht een lid of externe spreker een actueel onderwerp uit. Ook is er ruimte voor een ‘rondje langs de velden’. Hierbij brengen leden casussen, ervaringen en vragen in.

 

Renske Breevoort, lid van kring Midden: “Tijdens de bijeenkomsten ontmoeten de Rentmeesters NVR elkaar. Je ziet dat men elkaar opzoekt om nog even een zaak te doen of om een-op-een met elkaar te spreken over werkgerelateerde onderwerpen. Die gesprekken over het werk zijn zeer waardevol. Hierdoor ontdek je met welke thema’s iemand zich bezighoudt. Zo weet je bij vragen bij wie je informatie kunt inwinnen of met wie je van gedachten kunt wisselen. Het feit dat je elkaar al kent, verlaagt de drempel om iemand even op te bellen of om op diegene af te stappen.”

Kennisdeling: van oudsher van groot belang

Zonder kennisdeling geen vereniging. Van oudsher kunnen leden hun kennis bijspijkeren tijdens verschillende bijeenkomsten, ieder jaar weer. Het zijn dagen die bol staan van netwerken, delen en ervaren in een besloten, vertrouwelijke sfeer. Daardoor durven deelnemers in alle openheid met elkaar te delen en ontstaat er een fijne wisselwerking. We lichten graag enkele ‘blijvertjes’ uit:

NVR-cursustweedaagse

De NVR-cursustweedaagse: ondertussen een bekend begrip in rentmeestersland. Afgelopen jaar was alweer de negende editie. Losse cursussen zijn geclusterd tot twee uitnodigende dagen op één locatie. Leden van de NVR behalen er punten binnen hun verplichte Permanente Educatie. Ook zijn er cursussen waar de rentmeesters externe punten halen, zoals voor VastgoedCert.

De cursustweedaagse en andere opleidingsdagen worden georganiseerd door de Commissie Opleiding. Deze bestaat uit Bureaumedewerkers én uit leden. Het grote voordeel hiervan? Leden weten precies wat er speelt binnen het werkveld. Zo zorgen ze voor een interessant aanbod dat goed en actueel aansluit op de behoeften van de Rentmeesters NVR.

Kennisdeling met stakeholders

Alweer 21 jaar een succes: de Themadag Landelijk Vastgoed. Dit kennisevenement wordt georganiseerd door de NVR en verschillende stakeholders. Deze dag stond eerst bekend als ‘Landelijke Discussiedag’. Landelijk vastgoedadviseurs (rentmeesters, taxateurs en makelaars) doen kennis op over actualiteiten in het landelijk gebied en er is volop gelegenheid voor netwerken.

De NVR is ook betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Beheerdersdag. Hier komen gemiddeld 600 deelnemers op af. Rentmeesters NVR delen hun kennis met beheerders van bos, natuur en landschap . Zij krijgen daarmee een bredere kijk op hun eigen werk als beheerder.

Eveneens organiseert de NVR verschillende jaarlijks terugkerende (online) netwerkbijeenkomsten. Onder meer in samenwerking met aanverwante beroepsgroepen, zoals het notariaat, de advocatuur en de agrarische accountancy en de Federatie Particulier Grondbezit.

De vereniging en de leden weten hoe belangrijk het is om in verbinding te staan met de wereld om hen heen en actief te zijn in verschillende netwerken. Daarom zijn veel van onze leden bestuurlijk actief binnen allerlei organisaties. Zo is lid Jos Ebbers de kersverse voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk van de makelaarsvereniging NVM.

Weten waar onze leden in 2020 actief waren? Kijk in ons jaarverslag >>

Kennisdeling in een nieuw jasje

Het vak van de Rentmeester NVR blijft zich doorontwikkelen. Daar horen ook nieuwe vormen van kennisdeling bij. De NVR juicht dit van harte toe. Zo organiseren de kringen naast fysieke bijeenkomsten nu ook hybride of volledig digitale bijeenkomsten.

En er is meer:

in beeld

Wat?
NVR-webinar: bedrijfsopvolging in de familiesfeer

Wanneer?
Dinsdag 6 juli, 15.30 – 17.00 uur

Waarom kijken?
De sociaal-emotionele aspecten van bedrijfsopvolging: welke rol kan een adviseur daarin spelen? Ontdek meer in het rondetafelgesprek waarin we samen ervaringen en casuïstiek delen.

Voor wie interessant?

Rentmeesters NVR en andere professionals die adviseren bij familiale opvolging bij agrarische bedrijven en landgoederen.

Meer info en aanmelden
Kijk op de website van de NVR en meld u direct aan.

De luisterhoek

Wat?
Rentmeester Podcast

 

Waarom kijken?  
Wilt u weten wat een rentmeester nu eigenlijk doet? En met welke thema’s de rentmeester zich bezighoudt? Luister dan naar deze podcastserie van de NVR en blijf zo op de hoogte van wat speelt in úw leefomgeving.

 

Voor wie interessant?
Rentmeesters NVR, rentmeesters in spe en alle andere geïnteresseerden.

 

Meer info
Bekijk de trailer.

NVR: So social

Begin mei 2021 mocht de NVR 1.000 mensen ‘goedemorgen’ wensen, want op die dag hadden wij 1.000 volgers op onze NVR-pagina op LinkedIn. Een ‘bijzonder sociale’ mijlpaal. Het afgelopen jaar is de interesse in onze pagina flink gegroeid. In één jaar tijd hebben we maar liefst 37% meer volgers mogen verwelkomen.

 

Het overgrote deel van de NVR-leden volgt deze pagina. Rond 20% van onze volgers is zelf geen rentmeester, maar werkt hiermee wel samen. Daarnaast heeft bijna een derde van de volgers interesse in het mooie vak van rentmeester. Via LinkedIn kunnen we hen hier natuurlijk genoeg over informeren.

 

Volg ons ook op LinkedIn en blijf op de hoogte.

De NVR is verhuisd! Eind april 2021 hebben we onze intrek genomen in een kantoor op het vernieuwde Horapark in Ede. Een prachtige locatie in een bosrijke omgeving.

Locatie weerspiegelt waar de NVR voor staat

Directeur Andreas Dijkhuis: “Het is een geweldig pand op een locatie die past bij de NVR. De terreinen waarop de NVR werkzaam is, zie je direct terug als je hier om je heen kijkt. De natuur, Landgoed Hoekelum, de nieuwbouwwijk op het oude fabrieksterrein ENKA: je vindt het allemaal op wandelafstand.”

“Een geweldig pand op een locatie die past bij de NVR”

nodigt uit tot contact

Het gedeelde kantoorpand is geheel gemoderniseerd. Dijkhuis: “In dit pand hebben we alle flexibele faciliteiten om de leden op maat te bedienen. We worden bovendien omringd door organisaties die we ook tegenkomen in het veld. Denk aan de Federatie Particulier Grondbezit en de Unie van Bosgroepen. In de gezamenlijke, open ruimtes kom je gemakkelijk in contact met elkaar. Zo profiteer je van korte lijnen in een frisse en duurzame werkomgeving. Dit verleidt ons ongetwijfeld tot nieuwe, creatieve plannen.”     

Bezoekadres Bureau NVR: Bennekomseweg 43, Ede.