“Een consequentie  kan zijn dat de rol van rentmeesters bij onteigening belangrijker wordt”