Profiel

Rentmeester NVR

PROFIEL Rentmeester NVR

Eelco Schurer

Rentmeester NVR bij De Rentmeesters Coöperatie

Pas sprak ik een jonge, aankomende rentmeester over de inzet van water op landgoederen. Zij had daar een heel vastomlijnd idee over, overeenkomend met de visie van haar stagebedrijf. Ik vind het leuk om dan een heel andere kant te laten zien, een compleet andere invalshoek. Om zo iemand even uit de comfortzone te halen en te laten zien hoe allerlei aspecten met elkaar verweven zijn.

INTEGRAAL LEREN KIJKEN

Ik zit echt in het beheer van landgoederen. Een breed en generalistisch werkveld. Natuur, economie, water, gebouwen… het hangt allemaal met elkaar samen. Voor die integraliteit zou vanuit de opleiding meer aandacht mogen zijn. Rentmeesterij is nu maar een kleine module, opgebouwd uit losse vakken: wat economie, een stuk bouwkunde, et cetera. Elk jaar verzorg ik een Praktijkdag voor aankomende rentmeesters van hogeschool Van Hall Larenstein. Ik ga fysiek met ze het veld in, op een landgoed dat ik onder mijn beheer heb. Ik laat ze in de praktijk zien hoe integraal alle aspecten met elkaar verbonden zijn, soms tot op de vierkante meter. Op zo’n dag zie je ook echt het kwartje vallen!

 

Ook als kantoor dragen we graag bij aan de opleiding van jonge mensen. We hebben vaak stagiairs over de vloer, of studenten die langere tijd meelopen om een afstudeervak te doen. Ook daarin kan ik veel praktijkkennis kwijt.

 

Wat van absolute meerwaarde is in mijn werk, zijn de diverse bestuurs- en directiefuncties die ik uitoefen. De kennis die ik de afgelopen dertig jaar in het vak heb opgedaan, kan ik delen op strategisch niveau. Velen kunnen hier hun voordeel mee doen. Komende zomer ben ik interim-directeur voor de Federatie Particulier Grondbezit (FPG): de kennis uit de rentmeesterij helpt bij het snel en efficiënt functioneren tijdens zo’n korte periode. Op basis van deze ervaring kun je snel van toegevoegde waarde zijn.

“Op praktijkdagen zie je het kwartje vallen”

ONDERLING KENNIS DELEN

Mijn eigen kennis houd ik constant op peil door regelmatig overleg met de directe collega’s. Ieder heeft zijn eigen expertise en kennisveld, daarin helpen we elkaar. We volgen allemaal regelmatig cursussen op ons gebied en delen de kennis die we daar opdoen onderling. Naar de grote cursussen gaan we wel allemaal. Zoals naar de NVR-cursustweedaagse, waar ik me persoonlijk hard voor heb gemaakt toen ik voorzitter was van de Commissie Opleiding van de NVR. Ook daarover wisselen we uit, want we zorgen wel dat we verschillende presentaties volgen! Zo breng je elkaar verder.

"Op praktijkdagen zie je het kwartje vallen"

Profiel Rentmeester NVR

Eelco Schurer

Rentmeester NVR bij De Rentmeesters Coöperatie

Pas sprak ik een jonge, aankomende rentmeester over de inzet van water op landgoederen. Zij had daar een heel vastomlijnd idee over, overeenkomend met de visie van haar stagebedrijf. Ik vind het leuk om dan een heel andere kant te laten zien, een compleet andere invalshoek. Om zo iemand even uit de comfortzone te halen en te laten zien hoe allerlei aspecten met elkaar verweven zijn.

Integraal leren kijken

Ik zit echt in het beheer van landgoederen. Een breed en generalistisch werkveld. Natuur, economie, water, gebouwen… het hangt allemaal met elkaar samen. Voor die integraliteit zou vanuit de opleiding meer aandacht mogen zijn. Rentmeesterij is nu maar een kleine module, opgebouwd uit losse vakken: wat economie, een stuk bouwkunde, et cetera. Elk jaar verzorg ik een Praktijkdag voor aankomende rentmeesters van hogeschool Van Hall Larenstein. Ik ga fysiek met ze het veld in, op een landgoed dat ik onder mijn beheer heb. Ik laat ze in de praktijk zien hoe integraal alle aspecten met elkaar verbonden zijn, soms tot op de vierkante meter! Op zo’n dag zie je ook echt het kwartje vallen!

 

Ook als kantoor dragen we graag bij aan de opleiding van jonge mensen. We hebben vaak stagiairs over de vloer, of studenten die langere tijd meelopen om een afstudeervak te doen. Ook daarin kan ik veel praktijkkennis kwijt.

 

Wat van absolute meerwaarde is in mijn werk, zijn de diverse bestuurs- en directiefuncties die ik uitoefen. De kennis die ik de afgelopen dertig jaar in het vak heb opgedaan, kan ik delen op strategisch niveau. Velen kunnen hier hun voordeel mee doen. Komende zomer ben ik interim-directeur voor de Federatie Particulier Grondbezit (FPG): de kennis uit de rentmeesterij helpt bij het snel en efficiënt functioneren tijdens zo’n korte periode. Op basis van deze ervaring kun je snel van toegevoegde waarde zijn.

Onderling kennis delen

Mijn eigen kennis houd ik constant op peil door regelmatig overleg met de directe collega’s. Ieder heeft zijn eigen expertise en kennisveld, daarin helpen we elkaar. We volgen allemaal regelmatig cursussen op ons gebied en delen de kennis die we daar opdoen onderling. Naar de grote cursussen gaan we wel allemaal. Zoals naar de NVR-cursustweedaagse, waar ik me persoonlijk hard voor heb gemaakt toen ik voorzitter was van de Commissie Opleiding van de NVR. Ook daarover wisselen we uit, want we zorgen wel dat we verschillende presentaties volgen! Zo breng je elkaar verder.

Volgend profiel