Profiel

Rentmeester NVR

PROFIEL Rentmeester NVR

Foto: KKG

Frederike Meerstadt

Rentmeester NVR bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG)

Juist de diversiteit in ons vak houdt je scherp: van aankoop van grond, verkoop van woningen en kerken, tot uitgifte in (erf)pacht, vestigen van opstalrechten, kavelruilen, et cetera. Kennis veroudert bovendien snel. Je kunt niet zeggen: ‘Ik ben opgeleid en dat is het’. Het gaat om lifetime learning.

NIEUWSGIERIG ZIJN

Naarmate je langer in het vak zit, kom je vergelijkbare situaties tegen. Ik heb natuurlijk nog steeds weleens dat ik denk: hoe zal ik dat eens oplossen? Je moet nieuwsgierig zijn en blijven. Tegelijk moet je ook weten waar je grenzen liggen om te voorkomen dat je je op terreinen begeeft waarvan je onvoldoende kennis hebt en dan fouten maakt. Als het heel specialistisch wordt zoals op juridisch of fiscaal gebied dan weet ik dat ik het niet zelf moet doen. En als je jaren in het vak zit, weet je steeds beter bij welke specialist je terechtkunt of bij welke collega je je kennis kunt halen.

“Als je jaren in het vak zit, weet je steeds beter bij welke specialist je terechtkunt of bij welke collega je je kennis kunt halen.”

GEEN WETENSCHAP

De rentmeesterij is geen wetenschap. Het is echt een vak. Heel praktisch, vergelijkbaar met het werk van een dokter. Kennis is niet alleen voor jezelf. Kennis is ook om te delen, om in te zetten om mensen op te leiden en opdrachtgevers mee te nemen.

 

De opdrachtgevers van KKG bestaan uit vrijwilligers: colleges van kerken, diaconieën en daaraan gelieerde instellingen zoals armenfondsen. Vrijwilligers zijn niet dag in dag uit bezig met alle aan grondzaken gerelateerde werkzaamheden. Ze waarderen het als je vraagstukken voor hen oplost en ze daarbij meeneemt. Zo worden bijvoorbeeld steeds vaker kerkgebouwen afgestoten. Dat is echt een heel proces, ook emotioneel. Daar kun je colleges bij helpen en ze sturing geven, waardoor het proces inzichtelijker wordt en keuzes maken makkelijker wordt.

Profiel Rentmeester NVR

Frederike Meerstadt

Rentmeester NVR bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG)

Juist de diversiteit in ons vak houdt je scherp: van aankoop van grond, verkoop van woningen en kerken, tot uitgifte in (erf)pacht, vestigen van opstalrechten, kavelruilen, et cetera. Kennis veroudert bovendien snel. Je kunt niet zeggen: ‘Ik ben opgeleid en dat is het.’ Het gaat om lifetime learning.

Nieuwsgierig zijn

Naarmate je langer in het vak zit, kom je vergelijkbare situaties tegen. Ik heb natuurlijk nog steeds weleens dat ik denk: hoe zal ik dat eens oplossen? Je moet nieuwsgierig zijn en blijven. Tegelijk moet je ook weten waar je grenzen liggen om te voorkomen dat je je op terreinen begeeft waarvan je onvoldoende kennis hebt en dan fouten maakt. Als het heel specialistisch wordt zoals op juridisch of fiscaal gebied dan weet ik dat ik het niet zelf moet doen. En als je jaren in het vak zit, weet je steeds beter bij welke specialist je terechtkunt of bij welke collega je je kennis kunt halen.

Geen wetenschap

De rentmeesterij is geen wetenschap. Het is echt een vak. Heel praktisch, vergelijkbaar met het werk van een dokter. Kennis is niet alleen voor jezelf. Kennis is ook om te delen, om in te zetten om mensen op te leiden en opdrachtgevers mee te nemen.

 

De opdrachtgevers van KKG bestaan uit vrijwilligers: colleges van kerken, diaconieën en daaraan gelieerde instellingen zoals armenfondsen. Vrijwilligers zijn niet dag in dag uit bezig met alle aan grondzaken gerelateerde werkzaamheden. Ze waarderen het als je vraagstukken voor hen oplost en ze daarbij meeneemt. Zo worden bijvoorbeeld steeds vaker kerkgebouwen afgestoten. Dat is echt een heel proces, ook emotioneel. Daar kun je colleges bij helpen en ze sturing geven, waardoor het proces inzichtelijker wordt en keuzes maken makkelijker wordt.

Volgend profiel