Profiel

Rentmeester NVR

PROFIEL Rentmeester NVR

Margreet Peters – Looman

Assistent Rentmeester NVR bij Geldersch Landschap & Kasteelen

Ons werkveld is constant in beweging. Denk alleen maar aan het stikstofdossier, of een onderwerp als landschapsinclusieve landbouw. Allerlei maatschappelijke veranderingen waar wij op moeten inspelen. Je moet voortdurend nieuwe kennis opdoen en meebewegen met de maatschappij.

ONTWIKKELINGEN BIJHOUDEN

Binnen onze organisatie zijn we volop bezig met natuur- en landschapsinclusieve pacht. De afgelopen jaren heb ik een aantal keer een lezing bijgewoond van de rentmeester van Landgoed Vilsteren, waar ze al langer bezig zijn met duurzame pacht. De informatie die ik toen hoorde, ervaar ik nu zelf in de praktijk. Hoe denkt een pachter, hoe denkt een verpachter, hoe zorg je voor een constructief overleg tussen beide partijen? Als boerendochter kan ik me inleven in de situatie van de pachter. Dat is van belang om wederzijds begrip te kunnen creëren.

“De informatie die ik toen hoorde, ervaar ik nu zelf in de praktijk.”

VOORTDUREND AFSTEMMEN

Binnen onze organisatie hebben we te maken met veel aspecten van de rentmeesterij: landgoederenbeheer, pacht, bos- en natuurbeheer. Onderling stemmen we voortdurend af, met de rentmeester, regiohoofden, maar ook met collega’s van de afdeling natuur & landschap, bouwkunde en uiteraard met de beheerders in het veld. Bij een overleg zitten normaal gesproken minstens tien collega’s aan tafel. Het afgelopen jaar was dat lastig vanwege corona. Veel afstemming ging via online meetings, telefonisch, of in kleinere setting. 

VOORTDUREND AFSTEMMEN

Corona heeft ook voordelen gebracht. Zo worden veel online webinars georganiseerd waarbij je gemakkelijk kunt aanhaken, momenteel veel over de Omgevingswet. Kennis doe ik op door cursussen te volgen. De jaarlijkse NVR-cursustweedaagse heeft er altijd actuele onderwerpen tussen zitten, maar ook het Instituut voor Agrarisch Recht heeft een mooi aanbod. Je spreekt bij die cursussen collega-rentmeesters om ervaringen uit te wisselen, want dat is minstens zo belangrijk. Ieder gebied is weer anders en iedere rentmeester heeft zijn eigen ervaringen in de praktijk. Zo leer je van elkaar.

"De informatie die ik toen hoorde, ervaar ik nu zelf in de praktijk."

Profiel Rentmeester NVR

Margreet Peters-Looman

Assistent Rentmeester NVR bij Geldersch Landschap & Kasteelen

Ons werkveld is constant in beweging. Denk alleen maar aan het stikstofdossier, of een onderwerp als landschapsinclusieve landbouw. Allerlei maatschappelijke veranderingen waar wij op moeten inspelen. Je moet voortdurend nieuwe kennis opdoen en meebewegen met de maatschappij.

Ontwikkelingen bijhouden

Binnen onze organisatie zijn we volop bezig met natuur- en landschapsinclusieve pacht. De afgelopen jaren heb ik een aantal keer een lezing bijgewoond van de rentmeester van Landgoed Vilsteren, waar ze al langer bezig zijn met duurzame pacht. De informatie die ik toen hoorde, ervaar ik nu zelf in de praktijk. Hoe denkt een pachter, hoe denkt een verpachter, hoe zorg je voor een constructief overleg tussen beide partijen? Als boerendochter kan ik me inleven in de situatie van de pachter. Dat is van belang om wederzijds begrip te kunnen creëren.

Voortdurend afstemmen

Binnen onze organisatie hebben we te maken met veel aspecten van de rentmeesterij: landgoederenbeheer, pacht, bos- en natuurbeheer. Onderling stemmen we voortdurend af, met de rentmeester, regiohoofden, maar ook met collega’s van de afdeling natuur & landschap, bouwkunde en uiteraard met de beheerders in het veld. Bij een overleg zitten normaal gesproken minstens tien collega’s aan tafel. Het afgelopen jaar was dat lastig vanwege corona. Veel afstemming ging via online meetings, telefonisch, of in kleinere setting. 

Kennis, maar ook ervaringen delen

Corona heeft ook voordelen gebracht. Zo worden veel online webinars georganiseerd waarbij je gemakkelijk kunt aanhaken, momenteel veel over de Omgevingswet. Kennis doe ik op door cursussen te volgen. De jaarlijkse NVR-cursustweedaagse heeft er altijd actuele onderwerpen tussen zitten, maar ook het Instituut voor Agrarisch Recht heeft een mooi aanbod. Je spreekt bij die cursussen collega-rentmeesters om ervaringen uit te wisselen, want dat is minstens zo belangrijk. Ieder gebied is weer anders en iedere rentmeester heeft zijn eigen ervaringen in de praktijk. Zo leer je van elkaar.