Profiel

Rentmeester NVR

PROFIEL Rentmeester NVR

Martin Visscher

Eigenaar Visscher Landelijk Gebied

Er komt niet voor niets een Omgevingswet. Klimaat, landbouw, natuur, wonen: opgaven worden steeds vaker integraal aangevlogen. Het speelveld verandert. Rentmeesters worden vaker een soort spil. Kennis blijft heel belangrijk: van landbouwbeleid, subsidies, vastgoed, water, wetgeving, klimaat, natuur en de opkoopregeling stikstof. Maar steeds meer gaat het om samenwerken en verbinden.

RENTMEESTER ALS VERBINDER

In het project Waardevol Brummen heb ik de rol van grondregisseur, in samenwerking met Noorderstaete rentmeesters. Er komen in dit project veel doelen samen: een natuuropgave, waterberging, de Kaderrichtlijn Water, duurzame landbouw, recreatie en lokale doelen. Het waterschap is mijn opdrachtgever, maar de projectdoelen zijn mijn belang.

 

Als verbindende rentmeester zit ik aan tafel met rentmeesters van de provincie, Natuurmonumenten en de gemeente, maar ook met LTO en (particuliere) grondeigenaren en hun rentmeesters. Welke partijen hebben we nodig en hoe kunnen we gronden aankopen, obstakelvrij maken en/of ruilen? Het project is vrijwillig, dus zonder grondeigenaren geen grond. Bovendien zijn zij (mede)dragers van het landelijk gebied: we zullen het samen moeten doen.

“Rentmeesters worden vaker een soort spil.”

Van maximaal naar optimaal

Iedereen aan tafel heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, dus je hoeft niemand te bevoordelen. Maar je komt het verst als je kijkt: dit is mijn belang, wat is jouw belang en waar zitten de knelpunten en de verbinding? Je moet kunnen geven en nemen, maar wel gericht zijn op gezamenlijk resultaat. Het gaat dus niet om maximaal, maar om optimaal resultaat. Natuurlijk word je het niet altijd volledig eens, als de beoogde grond een agrarische huiskavel betreft bijvoorbeeld. Maar dan nog geldt: hoe ga je fatsoenlijk met elkaar om? Het is mijn stellige overtuiging dat die samenwerking je verder brengt. Vandaar mijn ‘bedrijfsslogan’: ‘Partner in samenwerken!’

"Rentmeesters worden vaker een soort spil."

Profiel Rentmeester NVR

Martin Visscher

Eigenaar Visscher Landelijk Gebied

Er komt niet voor niets een Omgevingswet. Klimaat, landbouw, natuur, wonen: opgaven worden steeds vaker integraal aangevlogen. Het speelveld verandert. Rentmeesters worden vaker een soort spil. Kennis blijft heel belangrijk: van landbouwbeleid, subsidies, vastgoed, water, wetgeving, klimaat, natuur en de opkoopregeling stikstof. Maar steeds meer gaat het om samenwerken en verbinden.

Rentmeester als verbinder

In het project Waardevol Brummen heb ik de rol van grondregisseur, in samenwerking met Noorderstaete rentmeesters. Er komen in dit project veel doelen samen: een natuuropgave, waterberging, de Kaderrichtlijn Water, duurzame landbouw, recreatie en lokale doelen. Het waterschap is mijn opdrachtgever, maar de projectdoelen zijn mijn belang.

 

Als verbindende rentmeester zit ik aan tafel met rentmeesters van de provincie, Natuurmonumenten en de gemeente, maar ook met LTO en (particuliere) grondeigenaren en hun rentmeesters. Welke partijen hebben we nodig en hoe kunnen we gronden aankopen, obstakelvrij maken en/of ruilen? Het project is vrijwillig, dus zonder grondeigenaren geen grond. Bovendien zijn zij (mede)dragers van het landelijk gebied: we zullen het samen moeten doen.

Van maximaal naar optimaal

Iedereen aan tafel heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, dus je hoeft niemand te bevoordelen. Maar je komt het verst als je kijkt: dit is mijn belang, wat is jouw belang en waar zitten de knelpunten en de verbinding? Je moet kunnen geven en nemen, maar wel gericht zijn op gezamenlijk resultaat. Het gaat dus niet om maximaal, maar om optimaal resultaat. Natuurlijk word je het niet altijd volledig eens, als de beoogde grond een agrarische huiskavel betreft bijvoorbeeld. Maar dan nog geldt: hoe ga je fatsoenlijk met elkaar om? Het is mijn stellige overtuiging dat die samenwerking je verder brengt. Vandaar mijn ‘bedrijfsslogan’: ‘Partner in samenwerken!’

Volgend profiel