Profiel

Rentmeester NVR

PROFIEL Rentmeester NVR

Regina Eijkenboom

Zelfstandig rentmeester NVR

Theorie en kennisbasis zijn wezenlijk, die moet je als rentmeester goed bijhouden. Bovendien zijn er continu actualiteiten en marktontwikkelingen die je moet volgen. Je moet weten hoe je daar met kennis en ervaring op inspeelt, zodat je opdrachtgevers goed kunt helpen. En hoe te ontsluiten wat daarvoor nodig is. Je kijkt: wat kan er in deze situatie? En als het niet linksom kan, wellicht dan wel rechtsom?

‘HOE’ WORDT BELANGRIJKER

Zeker nu is dat belangrijk: we staan aan de vooravond van heel complexe opgaven, zoals de water-, landbouw-, en energietransitie. We kunnen niet meer vooruit met hoe we het altijd deden. Als we vasthouden aan variaties op het oude, dan wordt het lastig de echte beweging naar het nieuwe te bereiken. Dan helpt het om ervaringen met vernieuwende ideeën met elkaar te delen. Het ‘hoe’ wordt belangrijker: wat heb je gedaan om de opgave een stap verder te krijgen? Het helpt om je goed in te leven in andermans belangen, want je hebt elkaar nodig. Je hoeft niet hetzelfde belang te hebben om iets gezamenlijks te kunnen vinden.

“Kennis delen is geen onderwijs: het werkt alleen als het wederkerig is.”

LEVENDIGE DISCUSSIE

Ik denk dat het heel belangrijk is dat je open blijft staan voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Dat je bereid bent deze op te slurpen en ze zelf ook blijft delen: wat hebben we geleerd en ervaren, en hoe kwamen we tot het resultaat? Als trekker van een kennisgroep in Kring Zuid binnen de NVR merkte ik: als je vraagt om actief kennis te delen, dan komt er weinig actie. Het voelt dan gekunsteld. Maar zet rentmeesters bij elkaar rondom een thema en je krijgt geheid een levendige discussie waar iedereen wat van opsteekt. Kennis delen is geen onderwijs: het werkt alleen als het wederkerig is.

"Kennisdelen werkt alleen als het wederkerig is."

Profiel Rentmeester NVR

Regina Eijkenboom

Zelfstandig rentmeester NVR 

Theorie en kennisbasis zijn wezenlijk, die moet je als rentmeester goed bijhouden. Bovendien zijn er continu actualiteiten en marktontwikkelingen die je moet volgen. Je moet weten hoe je daar met kennis en ervaring op inspeelt, zodat je opdrachtgevers goed kunt helpen. En hoe te ontsluiten wat daarvoor nodig is. Je kijkt: wat kan er in deze situatie? En als het niet linksom kan, wellicht dan wel rechtsom?

'Hoe wordt belangrijker

Zeker nu is dat belangrijk: we staan aan de vooravond van heel complexe opgaven, zoals de water-, landbouw-, en energietransitie. We kunnen niet meer vooruit met hoe we het altijd deden. Als we vasthouden aan variaties op het oude, dan wordt het lastig de echte beweging naar het nieuwe te bereiken. Dan helpt het om ervaringen met vernieuwende ideeën met elkaar te delen. Het ‘hoe’ wordt belangrijker: wat heb je gedaan om de opgave een stap verder te krijgen? Het helpt om je goed in te leven in andermans belangen, want je hebt elkaar nodig. Je hoeft niet hetzelfde belang te hebben om iets gezamenlijks te kunnen vinden.

Levendige discussie

Ik denk dat het heel belangrijk is dat je open blijft staan voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Dat je bereid bent deze op te slurpen en ze zelf ook blijft delen: wat hebben we geleerd en ervaren, en hoe kwamen we tot het resultaat? Als trekker van een kennisgroep in Kring Zuid binnen de NVR merkte ik: als je vraagt om actief kennis te delen, dan komt er weinig actie. Het voelt dan gekunsteld. Maar zet rentmeesters bij elkaar rondom een thema en je krijgt geheid een levendige discussie waar iedereen wat van opsteekt. Kennisdelen is geen onderwijs: het werkt alleen als het wederkerig is.

Volgend profiel