Taxatie, wetenschap?

Taxatie, een wetenschap?

Dirk Brounen

Professor of Real Estate Economics, Tilburg University

“Taxatie is wetenschap in de praktijk. Het is een ambacht, maar er is zeker ook een belangrijke wetenschappelijke laag. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een kritische evaluatie van de nauwkeurigheid van taxaties of de vergelijking van verschillende taxatiemethoden en -technieken. Ik vergelijk een taxateur graag met een arts. Die werkt ook niet zomaar op gevoel, maar maakt afwegingen op basis van bewezen feiten. Met als doel jou zo goed mogelijk te helpen. Je moet hem volledig kunnen vertrouwen.”

“Taxatie is een ambacht, maar er is zeker ook een belangrijke wetenschappelijke laag.”

“Datzelfde geldt voor de taxateur. Daarom moet hij of zij alles kunnen toelichten en onderbouwen. Als je zeker van jezelf bent, durf je transparant te zijn. Van andere beroepsgroepen accepteren we het niet als ze een soort magische werkwijze hebben die ze niet willen of kunnen toelichten. Waarom zouden taxateurs hun gegevens dan wel voor zichzelf houden?”   

 

“Ik ben niet bang dat het delen van data en verdere transparantie ervoor zal zorgen dat een taxatie volledig geautomatiseerd wordt. Daarvoor is het te ingewikkeld. Toch zal het modelmatig taxeren zich verder blijven ontwikkelen. Modellen zijn niet feilloos, maar taxateurs ook niet. Daarom is de combinatie van beide heel sterk. Wetenschap is wat dat betreft een goede bondgenoot van de taxateur.”

Taxatie: wel of geen wetenschap?

Dirk Brounen

Professor of Real Estate Economics, Tilburg University

“Taxatie is wetenschap in de praktijk. Het is een ambacht, maar er is zeker ook een belangrijke wetenschappelijke laag. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een kritische evaluatie van de nauwkeurigheid van taxaties of de vergelijking van verschillende taxatiemethoden en -technieken. Ik vergelijk een taxateur graag met een arts. Die werkt ook niet zomaar op gevoel, maar maakt afwegingen op basis van bewezen feiten. Met als doel jou zo goed mogelijk te helpen. Je moet hem volledig kunnen vertrouwen.”

“Datzelfde geldt voor de taxateur. Daarom moet hij of zij alles kunnen toelichten en onderbouwen. Als je zeker van jezelf bent, durf je transparant te zijn. Van andere beroepsgroepen accepteren we het niet als ze een soort magische werkwijze hebben die ze niet willen of kunnen toelichten. Waarom zouden taxateurs hun gegevens dan wel voor zichzelf houden?”

"Taxatie is een rekkelijk begrip, maar in de kern komt het erop neer dat je zoekt naar kennis en de onderbouwing van die kennis."

“Ik ben niet bang dat het delen van data en verdere transparantie ervoor zal zorgen dat een taxatie volledig geautomatiseerd wordt. Daarvoor is het te ingewikkeld. Toch zal het modelmatig taxeren zich verder blijven ontwikkelen. Modellen zijn niet feilloos, maar taxateurs ook niet. Daarom is de combinatie van beide heel sterk. Wetenschap is wat dat betreft een goede bondgenoot van de taxateur.”

Volgende