Taxatie, wetenschap?

Taxatie, een wetenschap?

Hanneke Schroten

Rentmeester NVR en taxateur bij Van Ameyde Waarderingen

“Wat versta je onder wetenschap? Het is een rekkelijk begrip, maar in de kern komt het erop neer dat je zoekt naar kennis en de onderbouwing van die kennis. In die zin is taxatie voor een deel wetenschappelijk en voor een deel minder wetenschappelijk. De leukste discipline in mijn werk vind ik bestuursrechtelijke schadevergoedingen. Daar komt veel maatwerk en inlevingsvermogen bij kijken. Het is een samenspel van eigen kennis en ervaring, marktonderzoek, informatie van de grondeigenaar en jurisprudentie.”

“Taxatie is een rekkelijk begrip, maar in de kern komt het erop neer dat je zoekt naar kennis en de onderbouwing van die kennis.”

“Vooral als het gaat om waardebepaling is een groot deel wel wetenschappelijk te onderbouwen. Je verzamelt informatie uit betrouwbare bronnen, zoals geregistreerde transacties uit het kadaster. Bij het marktonderzoek komt daarom iedereen wel zo ongeveer met dezelfde uitkomst. Vervolgens moet je al die gegevens interpreteren. Dat is het minst wetenschappelijke deel van de taxatie, waarbij het taxateursgevoel gaat meespelen. Je moet je zo goed mogelijk verplaatsen in de potentiële kopersgroep. Wat speelt er in die sector? Wat hebben zij ergens voor over? De ene taxateur zal bepaalde factoren zwaarder mee laten wegen dan anderen. Dat zorgt ervoor dat waardebepalingen uiteen kunnen lopen.” 

Taxatie: wel of geen wetenschap?

Hanneke Schroten

Rentmeester NVR en taxateur bij Van Ameyde Waarderingen

“Wat versta je onder wetenschap? Het is een rekkelijk begrip, maar in de kern komt het erop neer dat je zoekt naar kennis en de onderbouwing van die kennis. In die zin is taxatie voor een deel wetenschappelijk en voor een deel minder wetenschappelijk. De leukste discipline in mijn werk vind ik bestuursrechtelijke schadevergoedingen. Daar komt veel maatwerk en inlevingsvermogen bij kijken. Het is een samenspel van eigen kennis en ervaring, marktonderzoek, informatie van de grondeigenaar en jurisprudentie.”

"Taxatie is een rekkelijk begrip, maar in de kern komt het erop neer dat je zoekt naar kennis en de onderbouwing van die kennis."

“Vooral als het gaat om waardebepaling is een groot deel wel wetenschappelijk te onderbouwen. Je verzamelt informatie uit betrouwbare bronnen, zoals geregistreerde transacties uit het kadaster. Bij het marktonderzoek komt daarom iedereen wel zo ongeveer met dezelfde uitkomst. Vervolgens moet je al die gegevens interpreteren. Dat is het minst wetenschappelijke deel van de taxatie, waarbij het taxateursgevoel gaat meespelen. Je moet je zo goed mogelijk verplaatsen in de potentiële kopersgroep. Wat speelt er in die sector? Wat hebben zij ergens voor over? De ene taxateur zal bepaalde factoren zwaarder mee laten wegen dan anderen. Dat zorgt ervoor dat waardebepalingen uiteen kunnen lopen.” 

Volgende