Taxatie, wetenschap?

Taxatie, een wetenschap?

Harmen Bijsterbosch

Rentmeester NVR en taxateur bij De Lorijn raadgevers o.g.

“Taxatie is wel een wetenschap, maar geen exacte wetenschap. Het bestaat namelijk deels uit objectief rekenwerk, maar ook voor een deel uit een subjectief waardeoordeel. Bij landelijk vastgoed bestaat een taxatie voor een groot deel uit het subjectieve oordeel over bijvoorbeeld de kwaliteit van de grond. Zelf werk ik vooral aan gebiedsontwikkelingen. Daarbij is de hoeveelheid objectiveerbare getallen groter en daarmee wordt de taxatie steeds exacter benaderbaar. Daarin schuilt ook het gevaar; er zijn immers veel knoppen om aan te draaien.”

“Taxatie bestaat deels uit objectief rekenwerk, maar ook voor een deel uit een subjectief waardeoordeel.”

“Toch blijft ook in die taxaties sprake van een subjectief oordeel als het gaat om bijvoorbeeld de waardebepaling van te bouwen woningen. Je weet pas wat een woning daadwerkelijk oplevert op het moment dat hij verkocht wordt. Bij zandwinlocaties is de looptijd van de exploitatie vaak 25 jaar. Je hebt bijna een glazen bol nodig om op zo’n lange termijn de rentecomponent en inflatiecorrectie te kunnen voorspellen. Een taxatie is dan ook een puntbepaling: wat is iets nu waard op basis van de gegevens die we nu hebben?”

“Standaardisatie van taxatiemethodes draagt verder bij aan de nauwkeurigheid van taxaties. De uniformiteit in het rekengeweld wordt daardoor groter. Bepaalde kengetallen zullen altijd subjectief blijven, maar de bandbreedte van uitkomsten wordt dan mogelijk wel kleiner. Het delen van kennis over taxatiemethodes is dus van belang, maar het delen van transactiedata is nog belangrijker. Taxaties worden nog wetenschappelijker als eenheidsgetallen beter beschikbaar worden.”

Taxatie: wel of geen wetenschap?

Harmen Bijsterbosch

Rentmeester NVR en taxateur bij De Lorijn raadgevers o.g.

“Taxatie is wel een wetenschap, maar geen exacte wetenschap. Het bestaat namelijk deels uit objectief rekenwerk, maar ook voor een deel uit een subjectief waardeoordeel. Bij landelijk vastgoed bestaat een taxatie voor een groot deel uit het subjectieve oordeel over bijvoorbeeld de kwaliteit van de grond. Zelf werk ik vooral aan gebiedsontwikkelingen. Daarbij is de hoeveelheid objectiveerbare getallen groter en daarmee wordt de taxatie steeds exacter benaderbaar. Daarin schuilt ook het gevaar; er zijn immers veel knoppen om aan te draaien.”

 

"Taxatie bestaat deels uit objectief rekenwerk, maar ook voor een deel uit een subjectief waardeoordeel."

“Toch blijft ook in die taxaties sprake van een subjectief oordeel als het gaat om bijvoorbeeld de waardebepaling van te bouwen woningen. Je weet pas wat een woning daadwerkelijk oplevert op het moment dat hij verkocht wordt. Bij zandwinlocaties is de looptijd van de exploitatie vaak 25 jaar. Je hebt bijna een glazen bol nodig om op zo’n lange termijn de rentecomponent en inflatiecorrectie te kunnen voorspellen. Een taxatie is dan ook een puntbepaling: wat is iets nu waard op basis van de gegevens die we nu hebben?”

“Standaardisatie van taxatiemethodes draagt verder bij aan de nauwkeurigheid van taxaties. De uniformiteit in het rekengeweld wordt daardoor groter. Bepaalde kengetallen zullen altijd subjectief blijven, maar de bandbreedte van uitkomsten wordt dan mogelijk wel kleiner. Het delen van kennis over taxatiemethodes is dus van belang, maar het delen van transactiedata is nog belangrijker. Taxaties worden nog wetenschappelijker als eenheidsgetallen beter beschikbaar worden.”

Volgende