Taxatie, wetenschap?

Taxatie, een wetenschap?

Tom Berkhout

Professor of Real Estate bij Nyenrode Business Universiteit

“Taxeren is geen wetenschap, maar vakmanschap of vakvrouwschap. Je kunt wel wetenschappelijke inzichten en methodieken gebruiken voor een waardering of een taxatie, maar dat maakt het nog geen wetenschap. De taxateur moet de grondslagen van de taxatieleer beheersen om taxatiemethodieken correct te kunnen toepassen, een cijfer te bepalen en dat goed schriftelijk te onderbouwen.”

“Je kunt wel wetenschappelijke inzichten en methodieken gebruiken voor een waardering of een taxatie, maar dat maakt het nog geen wetenschap.”

“Het getaxeerde object wordt vrijwel nooit verkocht op de waardepeildatum. We kunnen dus niet verifiëren of de geschatte waarde goed of fout is. We hebben te maken met bandbreedtes. We kunnen wel beoordelen of een taxatie of een taxatierapport op een professionele manier is onderbouwd. Uiteindelijk blijft een taxatie een deskundige opinie over de waarde van een object op een bepaald tijdstip.”

“Het verzamelen van adequate marktinformatie is moeilijk. Prijzen van referentieobjecten hebben hooguit een signaalfunctie, maar toch leunen taxateurs daar noodgedwongen zwaar op. Het delen van informatie is een goede zaak. Hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe beter een taxatie onderbouwd kan worden. Toch blijft het de vraag hoe representatief en gevalideerd die informatie in de database is. Om dat te kunnen wegen en beoordelen is weer dat vakmanschap nodig. Daarom verwacht ik dat een taxatie altijd een subjectieve inschatting zal blijven.”

Taxatie: wel of geen wetenschap?

Tom Berkhout

Professor of Real Estate bij Nyenrode Business Universiteit

“Taxeren is geen wetenschap, maar vakmanschap of vakvrouwschap. Je kunt wel wetenschappelijke inzichten en methodieken gebruiken voor een waardering of een taxatie, maar dat maakt het nog geen wetenschap. De taxateur moet de grondslagen van de taxatieleer beheersen om taxatiemethodieken correct te kunnen toepassen, een cijfer te bepalen en dat goed schriftelijk te onderbouwen.”

"Taxeren is geen wetenschap maar vakmanschap."

“Het getaxeerde object wordt vrijwel nooit verkocht op de waardepeildatum. We kunnen dus niet verifiëren of de geschatte waarde goed of fout is. We hebben te maken met bandbreedtes. We kunnen wel beoordelen of een taxatie of een taxatierapport op een professionele manier is onderbouwd. Uiteindelijk blijft een taxatie een deskundige opinie over de waarde van een object op een bepaald tijdstip.”

“Het verzamelen van adequate marktinformatie is moeilijk. Prijzen van referentieobjecten hebben hooguit een signaalfunctie, maar toch leunen taxateurs daar noodgedwongen zwaar op. Het delen van informatie is een goede zaak. Hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe beter een taxatie onderbouwd kan worden. Toch blijft het de vraag hoe representatief en gevalideerd die informatie in de database is. Om dat te kunnen wegen en beoordelen is weer dat vakmanschap nodig. Daarom verwacht ik dat een taxatie altijd een subjectieve inschatting zal blijven.”