Rentmeesters en studenten verenigen zich voor innovatie

"Samen brengen we de branche verder"

De onderzoeksrelatie tussen het mkb en hogescholen versterken. Plus: het innovatief vermogen van het mkb structureel vergroten. Daarvoor is de Pilot Innovatietraineeship in het leven geroepen. Momenteel werken dertien hogescholen mee aan dit initiatief. Arianne van Donselaar zit bij de eerste lichting studenten die deelneemt aan de pilot. Zij deelt haar ervaringen.

“Ik rond momenteel mijn afstudeeronderzoek af naar co2-emissierechten en verdienmodellen voor agrariërs en landeigenaren.” Arianne van Donselaar neemt als innovatietrainee deel aan de pilot bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Ze is net klaar met haar stage bij Agroplan, een zusteronderneming van Noordanus & Partners, Rentmeesters & Adviseurs. Van Donselaar doet de opleiding Financiële dienstverlening agrarisch aan Aeres Hogeschool Dronten.

De pilot is een initiatief van de topsectoren Chemie, Agri & Food en Logistiek – uitgevoerd door Regieorgaan SIA. Een innovatietrainee doet 1,5 jaar praktijkgericht onderzoek bij een mkb-bedrijf, zoals een rentmeesterskantoor: eerst als stagiair en na het afstuderen als trainee. De trainee kan ook helpen bij de implementatie van de onderzoekresultaten.

“Ik krijg alle kansen om meer kennis te krijgen. Het is fijn dat ik overal kan meekijken.”

Arianne van Donselaar en Maarten Wilschut

Onderzoek breder trekken

Van Donselaar is na haar stage direct als projectondersteuner in dienst genomen door Agroplan. In september gaat ze deze baan combineren met deel twee van de pilot: het traineeship. Dit wordt verzorgd door Hogeschool Van Hall Larenstein. “Tijdens mijn traineeship-uren ga ik mijn onderzoek breder trekken. Ik wil dan onder meer kijken naar: hoe kunnen agrariërs straks een goede boterham verdienen met natuurinclusieve- en kringlooplandbouw?” Van Donselaar werkt hierbij samen met het lectoraat/de onderzoeksgroep ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’ van de hogeschool.

Elke dag bijleren

Van Donselaar is bij Agroplan gekoppeld aan collega Maarten Wilschut (Aspirant Rentmeester NVR). Ze vertelt: “Ik krijg hier alle kansen om meer kennis te krijgen. Het is fijn dat ik overal kan meekijken. Collega’s delen veel informatie over thema’s waar ze mee bezig zijn. En door hen regelmatig te updaten over mijn onderzoek, houd ik mezelf scherp. Ook mijn medestudenten geven me nieuwe inzichten. Hierdoor krijg ik inspiratie om het onderzoek te verdiepen. En sowieso leer ik elke dag bij, omdat ik het traineeship combineer met mijn werk als projectondersteuner.”

Begeleider Wilschut vult aan: “Andersom leren we ook veel van Arianne. Zo zijn co2-emissierechten voor mij nog een behoorlijk onbekende wereld. Zij kan straks echt wat toevoegen aan onze dienstverlening. Meedoen aan de Pilot Innovatietraineeship vinden we een logische keuze. Het is goed voor het onderwijs om de feeling te houden met het mkb, en vice versa. Door samen te werken en kennis te delen brengen we de branche verder.”

Hij vervolgt: “Dankzij de pilot verbinden we de praktijk met een praktisch onderzoek, inclusief wetenschappelijke onderbouwing. Nieuwe verdienmodellen en verduurzaming: het zijn allemaal actuele thema’s waar we wat mee moeten. We kunnen hierdoor echt meerwaarde bieden aan onze opdrachtgevers. Het is mooi als we straks vanuit ervaring en eigen onderzoek kunnen adviseren.”

Rentmeesters en studenten verenigen zich voor

innovatie

De onderzoeksrelatie tussen het mkb en hogescholen versterken. Plus: het innovatief vermogen van het mkb structureel vergroten. Daarvoor is de Pilot Innovatietraineeship in het leven geroepen. Momenteel werken dertien hogescholen mee aan dit initiatief. Arianne van Donselaar zit bij de eerste lichting studenten die deelneemt aan de pilot. Zij deelt haar ervaringen.

“Ik rond momenteel mijn afstudeeronderzoek af naar CO2-emissierechten en verdienmodellen voor agrariërs en landeigenaren.” Arianne van Donselaar neemt als innovatietrainee deel aan de pilot bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Ze is net klaar met haar stage bij Agroplan, een zusteronderneming van Noordanus & Partners, Rentmeesters & Adviseurs. Van Donselaar doet de opleiding Financiële dienstverlening agrarisch aan Aeres Hogeschool Dronten.

Onderzoek breder trekken

Van Donselaar is na haar stage direct als projectondersteuner in dienst genomen door Agroplan. In september gaat ze deze baan combineren met deel twee van de pilot: het traineeship. Dit wordt verzorgd door Hogeschool Van Hall Larenstein. “Tijdens mijn traineeship-uren ga ik mijn onderzoek breder trekken.

Ik wil dan onder meer kijken naar: hoe kunnen agrariërs straks een goede boterham verdienen met natuurinclusieve- en kringlooplandbouw?” Van Donselaar werkt hierbij samen met het lectoraat/de onderzoeksgroep ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’ van de hogeschool.

“Ik krijg alle kansen om meer kennis te krijgen. Het is fijn dat ik overal kan meekijken.”

"Samen brengen we de branche verder"

Elke dag bijleren

Van Donselaar is bij Agroplan gekoppeld aan collega Maarten Wilschut (Aspirant Rentmeester NVR).

Van Donselaar vertelt: “Ik krijg hier alle kansen om meer kennis te krijgen. Het is fijn dat ik overal kan meekijken. Collega’s delen veel informatie over thema’s waar ze mee bezig zijn. En door hen regelmatig te updaten over mijn onderzoek, houd ik mezelf scherp. Ook mijn medestudenten geven me nieuwe inzichten. Hierdoor krijg ik inspiratie om het onderzoek te verdiepen. En sowieso leer ik elke dag bij, omdat ik het traineeship combineer met mijn werk als projectondersteuner.”

Begeleider Wilschut vult aan: “Andersom leren we ook veel van Arianne. Zo zijn CO2-emissierechten voor mij nog een behoorlijk onbekende wereld. Zij kan straks echt wat toevoegen aan onze dienstverlening. Meedoen aan de Pilot Innovatietraineeship vinden we een logische keuze. Het is goed voor het onderwijs om de feeling te houden met het mkb, en vice versa. Door samen te werken en kennis te delen brengen we de branche verder.”

“Het is mooi als we straks vanuit ervaring en eigen onderzoek onze opdrachtgevers kunnen adviseren.”

Hij vervolgt: “Dankzij de pilot verbinden we de praktijk met een praktisch onderzoek, inclusief wetenschappelijke onderbouwing. Nieuwe verdienmodellen en verduurzaming: het zijn allemaal actuele thema’s waar we wat mee moeten. We kunnen hierdoor echt meerwaarde bieden aan onze opdrachtgevers. Het is mooi als we straks vanuit ervaring en eigen onderzoek kunnen adviseren.”

Arianne van Donselaar en Maarten Wilschut.

"Het loont om breder te kijken dan alleen naar studenten van onze puur ‘groene’ opleidingen.”

Mkb: meld u aan voor de Pilot Innovatietraineeship

Wilt u als Rentmeester NVR met uw mkb-bedrijf innoveren? En heeft u een innovatie- of onderzoeksvraag die aansluit bij de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel? Meld u dan aan voor de Pilot Innovatietraineeship. Een jong talent gaat dan de komende tijd met uw vraagstuk aan de slag.

Wat levert het op?

Onder meer:

  • De mogelijkheid tot (meer) innovatie in uw organisatie, zonder een grote kosteninvestering (werving, selectie en begeleiding komen voor rekening van de hogeschool).
  • De mogelijkheid om jong talent te verbinden aan uw bedrijf.
  • Toegang tot nieuwe, toepasbare kennis en een relevant kennis- en innovatienetwerk (zoals andere innovatieve mkb-bedrijven en hogescholen).

Rentmeesterskantoren en studenten met elkaar verbinden

Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Stenden nemen gezamenlijk deel aan deze pilot. Projectcoördinator Harry Ankoné: “Agroplan uit Heteren is begin 2021 al met een studente gestart van Aeres Hogeschool Dronten (zie hoofdartikel, red). Verder zijn wij vanuit onze ‘eigen’ hogescholen met verschillende andere rentmeesterskantoren in gesprek. Studenten kunnen hen ondersteunen bij diverse thema’s: denk aan de verduurzaming van monumenten, stikstofreductie, energietransitie en waterveiligheid.”

Welke student past bij uw kantoor?

Voor rentmeesterskantoren zijn studenten van de opleidingsrichtingen Vastgoed, Bos- en Natuurbeheer, Tuin- en Landschapsinrichting, Land- en Watermanagement en Milieukunde interessant. Ankoné: “Mocht er geen student van een specifieke opleiding beschikbaar zijn, dan zijn er nog genoeg andere mogelijkheden. Het loont daarnaast ook om breder te kijken dan onze puur ‘groene’ opleidingen. Denk bijvoorbeeld ook eens aan een student in de richting van life sciences and technology, of communicatie.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over de inhoud van de pilot en de spelregels? Bekijk de online folder.

Aanmelden voor de pilot

Heeft u interesse in de samenwerking met een student van Hogeschool Van Hall Larenstein of NHL Stenden? Dan kunt u zich aanmelden voor de periode vanaf september 2021. Neem contact op met projectcoördinator Harry Ankoné, via harry.ankone@hvhl.nl of (026) 369 56 29.

MKB: meld uw aan voor de Pilot innovatietraineeship

Wilt u als rentmeester met uw mkb-bedrijf innoveren? En heeft u een innovatie- of onderzoeksvraag die aansluit bij de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel? Meld u dan aan voor de Pilot Innovatietraineeship. Een jong talent gaat dan de komende tijd met uw vraagstuk aan de slag.

 

WAT LEVERT HET UW BEDRIJF OP?
Onder meer:

  • De mogelijkheid tot (meer) innovatie in uw organisatie, zonder een grote kosteninvestering (werving, selectie en begeleiding komen voor rekening van de hogeschool).
  • De mogelijkheid om jong talent te verbinden aan uw bedrijf.
  • Toegang tot nieuwe, toepasbare kennis en een relevant kennis- en innovatienetwerk (zoals andere innovatieve mkb-bedrijven en hogescholen).

 

RENTMEESTERSKANTOREN EN STUDENTEN MET ELKAAR VERBINDEN
Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Stenden nemen gezamenlijk deel aan deze pilot. Projectcoördinator Harry Ankoné: “Agroplan uit Heteren is begin 2021 al met een studente gestart van Aeres Hogeschool Dronten (zie hoofdartikel, red). Verder zijn wij vanuit onze ‘eigen’ hogescholen met verschillende andere rentmeesterskantoren in gesprek. Studenten kunnen hen ondersteunen bij diverse thema’s: denk aan de verduurzaming van monumenten, stikstofreductie, energietransitie en waterveiligheid.”

 

WELKE STUDENT PAST BIJ UW KANTOOR?
Voor rentmeesterskantoren zijn studenten van de opleidingsrichtingen Vastgoed, Bos- en Natuurbeheer, Tuin- en Landschapsinrichting, Land- en Watermanagement en Milieukunde interessant. Ankoné: “Mocht er geen student van een specifieke opleiding beschikbaar zijn, dan zijn er nog genoeg andere mogelijkheden. Het loont daarnaast ook om breder te kijken dan onze puur ‘groene’ opleidingen. Denk bijvoorbeeld ook eens aan een student in de richting van life sciences and technology, of communicatie.”

 

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over de inhoud van de pilot en de spelregels? Bekijk de online folder.

 

AANMELDEN VOOR DE PILOT INNOVATIETRAINEESHIPS
Heeft u interesse in de samenwerking met een student van Hogeschool Van Hall Larenstein of NHL Stenden? Dan kunt u zich aanmelden voor de periode vanaf september 2021. Neem contact op met projectcoördinator Harry Ankoné, via harry.ankone@hvhl.nl of
(026) 369 56 29.