Bestuur & organisatie

Bestuur

Klik voor een overzicht >

Raad van
Advies

Klik voor een overzicht >

Verenigingsbureau

Klik voor een overzicht >

Bekijk

Bekijk

Bekijk

Bekijk

Bekijk

Bekijk

Bekijk

Bekijk

De NVR heeft vijf regionaal
georganiseerde kringen die
kennis en ervaring uitwisselen
en elkaar ontmoeten.
Leden en externe deskundigen
houden regelmatig voordrachten
over actuele en inhoudelijke
onderwerpen.

Draai het scherm horizontaal.

Mogelijk wordt de pagina niet goed weergegeven i.v.m. een te lage resolutie.

Bestuur

(Namen linken naar  LinkedIn-profiel)

Raad van Advies

(Onderstreepte namen linken naar  LinkedIn-profiel)

Verenigingsbureau

(Namen linken naar  LinkedIn-profiel)

Nieuw: vertrouwenspersoon

In het najaar heeft de NVR voor haar leden een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Leden kunnen zich tot haar wenden, als zij niet terecht kunnen bij hun werkgever bij ongewenst gedrag of vragen over integriteit.

Kring West

(Namen linken naar  LinkedIn-profiel)

Kring Midden

(Namen linken naar  LinkedIn-profiel)

Kring Noord

(Namen linken naar  LinkedIn-profiel)

Kring Zuid

(Namen linken naar  LinkedIn-profiel)

Kring Oost

(Namen linken naar  LinkedIn-profiel)

Commissie Opleiding

De Commissie Opleiding organiseert jaarlijks cursussen voor NVR-leden over actuele rentmeestersonderwerpen.

(Namen linken naar  LinkedIn-profiel)

Afscheid genomen in 2022: Marianne Boschman-Beekhuis

Adviescommissie Toelating en toetsing

De adviescommissie adviseert, gevraagd en ongevraagd, het bestuur en het Bureau NVR over het Reglement NVR, toelating en permanente educatie. Ook monitort de commissie de ontwikkelingen in het werkveld en kan ze een rol hebben als bezwarencommissie bij de toelating van nieuwe leden en bij de permanente educatie.

(Namen linken naar  LinkedIn-profiel)

Afscheid genomen in 2022: Wendy de Reus en Jorden Oostdam

Werkgroep Pacht

Met een werkbaar pachtsysteem helpt de overheid de landbouw verder te verduurzamen om zo de harmonie tussen de landbouw en de natuur te herstellen. Daarom heeft de Werkgroep Pacht van de NVR in 2022 het whitepaper pacht opgesteld met suggesties voor aanpassingen, als basis voor gesprekken met verschillende partijen.

De samenstelling van de werkgroep was eind december 2022:

(Namen linken naar  LinkedIn-profiel)

Video’s

Maasvlakte

Oeffelt

Zwolle