Terugblik kennisdeling:
NVR-cursustweedaagse

Cursusaanbod

Waarderen
 • Schadeloosstelling, berekeningen: basis én verdieping
 • Taxeren van gewasschade
 • Herbestemmen, berekeningen
 • Bodemverontreiniging

Cursusaanbod

Beheer
 • Bossenstrategie, stand van zaken
 • Duurzame voorwaarden bij pacht en erfpacht
 • Estate planning
 • Aansprakelijkheid van terreineigenaren
 • Erfpacht, basis
 • Klimaatrobuust waterbeheer

[Beweeg je cursor over de vakken voor een overzicht van het cursusaanbod]

Om het kwalitatief hoge kennisniveau van de Rentmeesters NVR te borgen, organiseert de Commissie Opleiding elk jaar de NVR-cursus tweedaagse. Met een actueel en verdiepend aanbod voor Rentmeesters NVR. In 2022 voor de elfde keer, dit jaar op 13 en 14 oktober op de vertrouwde locatie in Veenendaal.

Ook het NRVT en VastgoedCert hebben PE-punten toegekend aan de NVR-cursustweedaagse.

Cursusaanbod

Juridisch
 • Stikstof en gebiedsontwikkeling
 • Visserijrechten
 • Actualiteiten huurrecht
 • Gedoogplichten
0
waardering door de deelnemers!

Cursusaanbod

Vaardigheden
 • Projectbeheersing
 • Sociaal-emotionele aspecten bij bedrijfsopvolging in de familiesfeer voor adviseurs en coaches
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Modules Morele Oordeelsvorming en Morele Moed

Cursusaanbod

Juridisch
 • Stikstof en gebiedsontwikkeling
 • Visserijrechten
 • Actualiteiten huurrecht
 • Gedoogplichten

NVR-CURSUSTWEEDAAGSE

Om het kwalitatief hoge kennisniveau van de Rentmeesters NVR te borgen, organiseert de Commissie Opleiding elk jaar de NVR-cursus tweedaagse. Met een actueel en verdiepend aanbod voor Rentmeesters NVR. In 2022 voor de elfde keer, dit jaar op 13 en 14 oktober op de vertrouwde locatie in Veenendaal.

Ook het NRVT en VastgoedCert hebben PE-punten toegekend aan de NVR-cursustweedaagse.

0
waardering door de deelnemers!

[Hover over de vakken voor een overzicht van het curusaanbod]

Cursusaanbod

Beheer
 • Bossenstrategie, stand van zaken
 • Duurzame voorwaarden bij pacht en erfpacht
 • Estate planning
 • Aansprakelijkheid van terreineigenaren
 • Erfpacht, basis
 • Klimaatrobuust waterbeheer

Cursusaanbod

Juridisch
 • Stikstof en gebiedsontwikkeling
 • Visserijrechten
 • Actualiteiten huurrecht
 • Gedoogplichten

Cursusaanbod

Waarderen
 • Schadeloosstelling, berekeningen: basis én verdieping
 • Taxeren van gewasschade
 • Herbestemmen, berekeningen
 • Bodemverontreiniging

Cursusaanbod

Vaardigheden
 • Projectbeheersing
 • Sociaal-emotionele aspecten bij bedrijfsopvolging in de familiesfeer voor adviseurs en coaches
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Modules Morele Oordeelsvorming en Morele Moed

Video’s

Maasvlakte

Oeffelt

Zwolle