Overige commissies en werkgroepen

In 2021 is een groepje leden met een rentmeesterspodcast gestart. In 2022 is de voorlopig laatste podcast, over energietransitie, opgenomen.

Beluister hier de podcast>>

(Namen linken naar  LinkedIn-profiel)

Governance

Het bestuur, de verschillende kring- en commissievoorzitters en het Bureau NVR hebben in 2022 vier keer overleg gevoerd om de beleidsmatige richting van de vereniging te bepalen. De Algemene Ledenvergadering heeft in november 2022 het beleid voor 2023, inclusief begroting en contributie, vastgesteld. De uitvoeringsbeslissingen liggen bij het Bureau NVR. Het bestuur bestuurt op afstand.

NVR-Next kent sinds eind 2022 een nieuw bestuur. NVR-Next organiseert twee tot drie keer per jaar bijeenkomsten voor NVR-leden tot 36 jaar. Ook geïnteresseerde jongeren uit de oriëntatieservice zijn welkom.

[Hover over afbeelding voor info]

Stichting Rentmeesterskamer

Na hun toelating als lid leggen Rentmeesters NVR een eed of belofte af aan de Rentmeesterskamer. Op deze wijze binden zij zich aan de Gedragscode NVR.

De Rentmeesterskamer is ook het tuchtcollege en oordeelt over klachten over de Rentmeesters NVR. De kamer deed in 2022 geen uitspraken.

Video’s

Maasvlakte

Oeffelt

Zwolle